top of page

Reference

drmihapukl.jpg

Sem specialist urolog, predan nenehnemu razvoju diagnostike in zdravljenja obolenja prostate in spodnjih sečil. Želja po raziskovanju in izboljšavi kvalitete življenja bolnikov me je vodila v doktorski študij na Univerzi v Ljubljani. Multidisciplinarno se povezujem z Inštitutom za patologijo v Ljubljani, raziskovalnim inštitutom in kliniko v Vankuvru, Kanada. 

Moje poslanstvo je razvijati visoko kakovostne specialistične urološke storitve, skladno z dokazano učinkovitimi znanstvenimi dognanji in kliničnimi praksami ter na osnovi razumevanja potreb bolnikov.

V Splošni bolnišnici Celje sem že od samega začetka uvajanja robotske tehnologije leta 2010 aktivno sodeloval pri izvajanju robotskih operacij raka prostate. Samostojno sem opravil že več kot 400 zahtevnih operacij. Usposabljal sem se v vodilnih evropskih centrih v Belgiji, Italiji in na Češkem.

 

Poleg tega imam več kot 10 let izkušenj pri izvajanju endoskopskih operacij prostate, sečnika in sečnih kamnov ter operacij ledvic, sečnega mehurja in genitalij.  Izvajam klasične in laparoskopske operacije tumorjev ledvic in sečnika.

Nadalje od leta 2019 sem aktivno izvajal MR/UZ fuzijsko biopsijo prostate v SB Celje. Kot prvi urolog v Celju sem izvajal fuzijsko biopsijo prostate s perinealnim pristopom. Pri fuzijski biopsiji gre za invazivno diagnostično metodo, ki uporablja kombinacijo magnetno resonančnega in ultrazvočnega slikanja za usmerjanje biopsij prostate na za rak sumljivih območjih. Usposabljal sem se v vodilnem nemškem urološkem centru v Tübingenu in v Franciji (Marseille). Pridobljeno znanje aktivno uvajam v klinično prakso.

Aktivno se vključujem v interpretacijo izvidov MR prostate, usposabljal sem se v prestižnih klinikah v Londonu (UCL in IP London). 

Od leta 2022 izvajam tudi enukleacijo prostate, gre za nadgradnjo transuretralne resekcije prostate.

 

Poleg tega aktivno zbiram podatke o robotskih in biopsijskih postopkih, v skladu s tem izvajam statistične analize in izboljšujemo tehnike. V SB Celje sem bil pobudnik uvedbe aktivnega opazovanja za rak prostate. Sem aktivni član društva urologov Slovenije in predavatelj na številnih uroloških srečanjih in kongresih doma in po svetu. Predavam tudi študentom medicine na MF v Mariboru.

Svoje delo nadaljujem in nadgrajujem na Onkološkem Inštitutu v Ljubljani.

14 let kliničnih izkušenj

Pri svojem delu stremim k strokovnosti, celovitosti in učinkovitosti. Zato se na svoji poti nenehno izobražujem. 

Znanstveni doktorat s področja uro-patologije

Znanstveni doktorat s področja uro-patologije sem zagovarjal leta 2020. Po doktorskem študiju nadaljujem z obširnim znanstveno raziskovalnim delom v sodelovanju z Inštitutom za patologijo Ljubljana in vodilnim kanadskim raziskovalnim inštitutom British Columbia Cancer Agency. Z raziskovalno skupino si prizadevamo razviti učinkovito tehnologijo za prognostično oceno raka prostate. Znanstvena dognanja smo dosedaj že predstavili na severnoameriškem patološkem kongresu USCAP2018 in evropskem urološkem kongresu EAU 2019. 

Digitalna histopatologija

Trenutno velja histo-patološka ocena patologa po Gleasonu za najpomembnejšo prognostično oceno raka prostate. Kljub temu je ocena po Gleasonu prognostično pomanjkljiva in subjektivna, kar se kaže v spremenljivosti ocene med patologi. Digitalna histopatologija je novo področje, ki z različnimi pristopi omogoča kvantitativno oceno tkivne arhitekture in jedrne (DNK) morfologije rakave celice in to poveže z izhodom bolezni. S komplementarno objektivno metodo lahko bolj natančno ocenimo maligni potencial raka prostate. Na podlagi natančne diagnostike in ocene prognoze raka prostate lahko bolniku predlagamo najustreznejšo terapevtsko metodo.

FEBU

Poleg specialističnega izpita slovenske Zdravniške zbornice sem uspešno opravil evropski izpit iz urologije – FEBU (leta 2016). 

Aktivni član EAU

Od leta 2022 sem del uspešne delovne skupine za informiranje bolnikov pri Evropskem združenju za urologijo.

Presejanje za rak prostate

Sem aktivni zagovornik presejanja za rak prostate. Od leta 2023 sem del nacionalne delovne skupine, ki uvaja presejanje raka prostate v slovenski prostor.

bottom of page